[[11]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

11 25/06/2012 12:04 11 25/06/2012 12:12 actual
Línia 1: Línia 1:
-Pistes+==11== 
1. En aquest país es parlen unes 60 llengües. 1. En aquest país es parlen unes 60 llengües.
 +
2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país a Catalunya eren poc més de 2000; actualment voregen les 36.000. 2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país a Catalunya eren poc més de 2000; actualment voregen les 36.000.
 +
3. El nom de la capital d’aquest país és el mateix que abans havia tingut la ciutat de Chittagong, a Bangladesh. 3. El nom de la capital d’aquest país és el mateix que abans havia tingut la ciutat de Chittagong, a Bangladesh.
 +
4. El nom de la seva segona ciutat, que abans es deia Crocala, fa referència als habitants de la zona, els balutxi. 4. El nom de la seva segona ciutat, que abans es deia Crocala, fa referència als habitants de la zona, els balutxi.
 +
5. De la llengua oficial d’aquest país ens ha arribat el nom del color caqui. 5. De la llengua oficial d’aquest país ens ha arribat el nom del color caqui.
 +
6. Una de les divisions administratives d’aquest país té un nom d’origen iranià que significa “cinc rius”. 6. Una de les divisions administratives d’aquest país té un nom d’origen iranià que significa “cinc rius”.
 +
7. D’aquesta zona provenen els gitanos. 7. D’aquesta zona provenen els gitanos.
 +
8. El nom d’aquest país està format per una sigla més una arrel que significa “terra, país”. 8. El nom d’aquest país està format per una sigla més una arrel que significa “terra, país”.
 +
9. Del nom d’una de les seves regions ve el nom d’una llana molt coneguda. 9. Del nom d’una de les seves regions ve el nom d’una llana molt coneguda.
 +
10. Del nom de la seva llengua oficial ve la paraula horda. 10. Del nom de la seva llengua oficial ve la paraula horda.
-Informació complementària 
-1. Informació de l’Ethnologue. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. Islamabad és el nom que havia tingut la ciutat de Chittagong, a Bangladesh. 
-4. Karachi fa referència als balutxi. 
-5. Caqui és una paraula d’origen urdú. 
-6. Panjab és un topònim iranià que significa “cinc rius”. 
-7. Els gitanos provenen del Panjab. 
-8. Pakistan està format per les inicials de Panjab, Afganistan i Kaixmir + stan “terra, país”. 
-9. Caixmir. 
-10. La paraula horda és la mateixa que urdú i significa “campament”. 
- 
-Pakistan  11 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. Segons l’Ethnologue en aquest país es parlen 20 llengües i hi ha una llengua de signes. 
-2. Les llengües d’aquest país pertanyen als grups germànic, eslau i indoirani. 
-3. De la llengua oficial d’aquest país ens han arribat paraules com vals i acordió. 
-4. El nom del seu riu més famós fa referència als habitats de la seva ribera, i probablement és d’origen celta. 
-5. El nom de la llengua oficial d’aquest país significa “tots els homes”. 
-6. Alguns topònims tenen doble versió germànica/eslava: Finsterwalde/Grabin, Senftenberg/Zly Komorow, Wittichenau/Kulow. 
-7. I alguns topònims tenien versió en llatí: Tabenarum Castellum, Confluentes, Moguntiacum, Norica i altres. 
-8. Alguns topònims també van canviar durant l’època comunista, per exemple les ciutats Karl -Marx-Stadt i Stalinstadt. 
-9. El nom d’aquest país en finès és Saksa. 
-10. El nom de la seva llengua oficial en rus és niemiets. 
-Informació complementària 
-1. Informació de l’Ethnologue. 
-2. L’alemany, el frisó, el danès, etc. són llengües germàniques; el polonès i el sòrab són eslaves, i el romaní és indoirània. 
-3. Vals i acordió són paraules d’origen alemany. 
-4. El nom del Rhin ve del nom dels rheni. 
-5. Alemany està format per Al- “tots” i -man “homes”. 
-6. Finsterwalde/Grabin, Senftenberg/Zly Komorow, Wittichenau/Kulow són les versions en alemany i sòrab, respectivament, d’aquests topònims. 
-7. Tabenarum Castellum, Confluentes, Moguntiacum i Norica són els noms en llatí de Bernkastel, Koblenz, Mainz i Nüremberg. 
-8. Karl-Marx-Stadt i Stalinstadt eren els noms de Chemnitz i Fürstenberg durant el període comunista. 
-9. Saksa és el nom d’Alemanya en finès. 
-10. Niemiets és el nom de l’alemany en rus. 
- 
-Alemanya  12 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. Aquest és un dels països més multilingües del seu continent. 
-2. El nom d’aquest país ve del nom d’una planta que hi van trobar. 
-3. El nom de la capital d’aquest país està relacionat amb el nom del país. 
-4. El nom de la seva tercera ciutat fa referència al dia que hi van arribar per primera vegada els europeus. 
-5. D’una de les seves llengües, ja extingida, ens han arribat paraules com jaguar, tapioca o piranya. 
-6. D’una altra de les llengües que s’hi parlen ens ha arribat la paraula petúnia. 
-7. Algunes de les llengües que s’hi parlen són el tucano, el yanomami, el bororo i el katukina. 
-8. L’arikem, el kamakan, el mundurukú i el tupinambá són llengües extingides d’aquest país. 
-9. El nom d’aquest país en xinès és Ba xi. 
-10. De la seva llengua oficial ens han arribat paraules com lambada, bossa nova, maraca o samba. 
-Informació complementària 
-1. El Brasil és el segon país més multilingüe d’Amèrica, després de Mèxic. 
-2. El topònim Brasil ve del nom del pao Brasil. 
-3. Brasília és la capital del Brasil. 
-4. Els portuguesos van arribar a Rio de Janeiro un dia de cap d’any, i van creure que havien arribat a la desembocadura d’un riu. 
-5. Jaguar, tapioca o piranya són paraules d’origen tupí. 
-6. La paraula petúnia és d’origen guaraní. 
-7. El tucano (a Amazones), el yanomami (a Roraima), el bororo (a Mato Grosso) i el katukina (a Acre), són algunes de les llengües que es parlen al Brasil. 
-8. L’arikem, el kamakan, el mundurukú i el tupinambá són llengües extingides del Brasil. 
-9. Ba xi és el nom en xinès del Brasil. 
-10. Lambada, bossa nova, maraca i samba són paraules que venen del portuguès del Brasil. 
- 
-Brasil  13 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país es van extingir dues llengües durant el segle XVIII i d’altres estan amenaçades. Només l’oficial té el futur assegurat. 
-2. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats als Estats Units, una al Canadà i una altra a Belize. 
-3. El nom del riu que la travessa probablement és d’origen cèltic i significa “riu”. 
-4. El nom d’una de les seves ciutats universitàries més conegudes significa el mateix que Bòsfor. 
-5. El nom d’una altra de les seves ciutats universitàries més conegudes és també el nom de ciutats d’Idaho, Maryland, Minnesota, Ohio, Nebraska i Jamaica. 
-6. D’una de les seves llengües extingides ve el nom Jennifer. 
-7. D’una altra de les seves llengües ve la paraula franel•la. 
-8. De la seva llengua oficial ve la paraula líder. 
-9. El nom d’aquest país en japonès és Eikoku. 
-10. D’una altra de les seves llengües ve la paraula eslògan. 
-Informació complementària 
-1. El manx i el còrnic es van extingir a finals del segle XVIII; el gaèlic irlandès i el gal•lès són llengües amenaçades. 
-2. Hi ha llocs anomenats Londres a Kentucky i Ohio, als EUA; a Ontario, al Canadà, i a Belize. 
-3. Els defensors d’aquesta hipòtesi es basen en el fet que el mateix terme que es troba a Tàmesi, apareix en els noms d’altres rius de la Gran Bretanya com el Taff, el Tamar, el Tame, el Tave i el Teviot. 
-4. Oxford i Bòsfor signifiquen “pas de bous”. 
-5. Cambridge és també el nom de ciutats d’Idaho, Maryland, Minnesota, Ohio, Nebraska i Jamaica. 
-6. Jennifer és un nom d’origen còrnic. 
-7. Franel•la és una paraula d’origen gal•lès. 
-8. La paraula líder és d’origen anglès. 
-9. Eikoku és el nom del Regne Unit en japonès. 
-10. La paraula eslògan ve del gaèlic escocès. 
- 
-Regne Unit  14 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país es parlen tres llengües. 
-2. Aquest país està situat en un lloc el nom del qual en la llengua local vol dir “valent”. 
-3. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país no arribava a 6.000; ara en són unes 22.000. 
-4. El nom de la capital d’aquest país està relacionat amb el nom del país. 
-5. Geogràficament aquest país té una relació molt especial amb un altre, el nom del qual significa “terra muntanyosa”. 
-6. També geogràficament, pertany a un grup d’illes molt característic, el nom de les quals és d’origen italià. 
-7. El nom de la capital és molt freqüent en diferents llocs del món com Espanya, Veneçuela, Colòmbia, Mèxic i Nicaragua, entre d’altres. 
-8. La capital s’havia dit Ciudad Trujillo. 
-9. La segona ciutat d’aquest país té un nom encara més freqüent que el de la capital. 
-10. La capital d’un país americà, diverses ciutats d’aquest continent, una ciutat de les Filipines i una de les illes de Cap Verd, i una capital de comunitat autònoma espanyola tenen el mateix nom que la segona ciutat d’aquest país.  
-Informació complementària 
-1. La llengua oficial de la República Dominicana és l’espanyol; també s’hi parla un crioll francès i l’anglès samanà, portat a l’illa per descendents d’esclaus dels EUA. 
-2. Carib significa “valent” en carib i era el nom amb què s’autodesignaven. Colom va entendre el nom malament i el va anomenar Canib, d’on ve la paraula caníbal. 
-3. Informació de l’Idescat. 
-4. Santo Domingo és la capital de la República Dominicana. 
-5. Haití és a la mateixa illa que la República Dominicana. El nom d’aquest estat ve del carib haiti, que significa “terra muntanyosa”. 
-6. La República Dominicana pertany a les Grans Antilles. Antilia (anti-illa) va ser un nom proposat per Paolo Toscanelli per a una illa que hipotèticament es trobaria a l’Atlàntic, en oposició (anti-illa) al Japó. Quan els europeus hi van arribar i van veure que en realitat hi havia moltes illes van pluralitzar el terme. 
-7. Santo Domingo és el nom de moltes ciutats del món.  
-8. Ciudad Trujillo va ser el nom de Santo Domingo entre 1930 i 1961, període de la dictadura de Trujillo. 
-9. Santiago. 
-10. Santiago de Compostel•la. 
- 
-República Dominicana  15 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país hi ha quatre llengües extingides o prop de l’extinció, una llengua de signes, cinc llengües autòctones (quatre continentals i una insular) i una llengua oficial, que és la que parla la majoria de la població. 
-2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren 2.343; actualment superen les 17.500. 
-3. El nom d’una de les seves regions i de la capital d’aquesta regió significa “coure amagat”. 
-4. El nom de la llengua autòctona més parlada en aquest país significa “llengua de la terra”. 
-5. El nom del país significa “fi de la terra”. 
-6. La llengua insular d’aquest estat està emparentada amb el malgaix de Madagascar. 
-7. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats del Brasil, dues de Colòmbia, una de Cuba, una de la República Dominicana, una de Panamà, una de Filipines, una d’Argentina, i és el nom d’una de les illes de Cap Verd. 
-8. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides d’aquest país són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana. 
-9. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula xinxilla. 
-10. D’una de les llengües d’aquest país ve la paraula guanac. 
-Informació complementària 
-1. Les quatre llengües extingides o gairebé extingides són el kakahua, el kunza, el qawabar i el yámana; les cinc llengües autòctones són l’aimara, el quítxua, el huiliche, el mapudungun i el rapanui, i la llengua oficial és l’espanyol. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. Antofagasta ve del quítxua anta “coure” i pakakta “amagat”. 
-4. Mapudungun és un compost de mapu “terra” i dungun “llengua”, i és la llengua dels maputxe “gent de la terra”. 
-5. Xile significa “fi de la terra”. 
-6. El rapanui i el malgaix són llengües austronèsiques. 
-7. Santiago. 
-8. Totes aquestes llengües o bé ja han desaparegut o bé tenen molt pocs parlants. 
-9. La paraula xinxilla ve del quítxua o de l’aimara. 
-10. El guanac és un mamífer semblant a la llama; la denominació ve del quítxua. 
- 
-Xile  16 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país totes les llengües locals van desaparèixer, substituïdes per la llengua oficial. 
-2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren 1.612; actualment són més de 16.500. 
-3. La llengua oficial d’aquest país és una llengua indoeuropea amb molta influència semítica. 
-4. El nom del país és el mateix que el d’un riu que el travessa. El nom d’aquest riu conté una arrel que significa “aigua”. 
-5. La llengua oficial d’aquest país pertany al mateix grup lingüístic que el lígur. 
-6. La llengua oficial d’aquest país també és l’oficial en un dels països veïns. 
-7. En aquest país s’han identificat diverses llengües immigrades: italià, cors, català, portuguès, rus i alemany, entre d’altres. 
-8. Un dels dialectes de la llengua oficial d’aquest país és el lunfardo. 
-9. La capital s’havia dit San Felipe. 
-10. El nom de la capital està inspirat en les bones vistes que hi ha des de la ciutat. 
-Informació complementària 
-1. L’Uruguai és l’únic país de l’Amèrica del Sud on ja no es parla cap llengua ameríndia. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. L’espanyol és una llengua del grup romànic de la familia indoeuropea amb molta influència de l’àrab a causa dels segles de contacte. 
-4. El riu Uruguai. L’arrel *ura significa “aigua” en guaraní. 
-5. El lígur i l’espanyol són llengües romàniques. 
-6. L’espanyol és oficial a l’Argentina, però no al Brasil, l’altre país veí de l’Uruguai. 
-7. Informació de l’Ethnologue. 
-8. El lunfardo és una de les varietats de l’espanyol de l’Uruguai. 
-9. San Felipe és el nom anterior de Montevideo. 
-10. El nom Montevideo respon a les vistes que hi ha des del seu enclavament. 
- 
-Uruguai  17 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país es parlen 20 llengües. 
-2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren quasi 7.000; actualment en són més de 17.000. 
-3. El nom d’aquest país és el mateix que el del seu riu més important i significa “riu”. 
-4. Alguns afirmen que ve del portuguès cambio. 
-5. El nom de la seva capital significa “entreteixint cordes”. 
-6. El nom de la seva moneda en darrer terme pot venir de l’alemany. 
-7. El nom de la fracció de la moneda bu-tut significa “petit” en una llengua local. 
-8. La seva llengua més parlada s’escriu en alfabet llatí i en alfabet àrab. 
-9. El nom de la segona llengua més parlada en aquest país significa “negre”. 
-10. A Catalunya hi ha parlants d’almenys 7 de les seves llengües. 
-Informació complementària 
-1. Informació de l’Ethnologue. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. Gàmbia ve de ba-dimma “riu” en una llengua local. 
-4. Aquesta hipòtesi es basa en el comerç que hi havia a la zona. 
-5. Banjul ve de bangjulo “entreteixint cordes”. 
-6. El dalasi és el nom en wòlof per a la moneda de 5 francs. Es creu que ve del francès i que és la mateixa paraula que dòlar, que té l’origen en l’alemany taler. 
-7. Bu-tut significa “petit” en wòlof. 
-8. En mandinka s’empren els dos alfabets. 
-9. Wòlof  significa “negre”. 
-10. A Catalunya hi ha palants de bainuk, diola, mandinga, mandiak, serer, soninké i wòlof. 
- 
-Gàmbia  18 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-Pistes 
-1. En aquest país es parlen més de 30 llengües. 
-2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren gairebé 2.000; actualment són gairebé 20.000. 
-3. Aquest país té dues llengües oficials. 
-4. El nom de la llengua oficial autòctona significa “negre”. 
-5. D’aquesta llengua ens ha arribat la paraula banana. 
-6. El nom de la capital d’aquest país significa “tamarinde”. 
-7. El nom d’aquest país i del riu que el travessa significa “les nostres barques”. 
-8. La llengua amb més parlants d’aquest país és el wòlof. 
-9. L’antiga capital d’aquest país era Saint Louis. 
-10. El topònim Rufisque, que en wòlof és Ten Geej, és d’origen portuguès. 
-Informació complementària 
-1. Informació de l’Ethnologue. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. Francès i wòlof. 
-4. Wòlof significa “negre”. 
-5. Banana és una paraula d’origen wòlof. 
-6. Dakar significa “tamarinde”. 
-7. Senegal significa “les nostres barques”. 
-8. El wòlof al Senegal té més de 2 milions i mig de parlants. 
-9. Saint Louis era l’antiga capital del Senegal. 
-10. Rufisque ve del portuguès Rio Fresco o Refresco. 
- 
-Senegal  19 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 +[[Respostes de la fitxa 11]]
-Pistes 
-1. El nom d’aquest país significa “perifèria, confí”. 
-2. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país eren 364; actualment supera les 17.000. 
-3. En aquest país es parlen llengües de tres famílies lingüístiques diferents. 
-4. La seva tercera ciutat s’havia dit Katerinoslav i Sitcheslav a l’època tsarista. 
-5. La seva quarta ciutat s’havia dit Stalino a l’època soviètica, i abans Yuzivka. 
-6. La seva cinquena ciutat i port més conegut s’havia dit antigament Istrianorum Portus. 
-7. Aquesta mateixa ciutat es diu Hadji-Bey en una de les llengües del país. 
-8. La seva sisena ciutat es deia Alexandrovsk o Oleksandrivsk a l’època tsarista. 
-9. La seva península més coneguda es deia antigament Taurida o Kersonese. 
-10. En aquest país hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. 
-Informació complementària 
-1. Ucraïna significa “perifèria, confí” en ucraïnès. 
-2. Informació de l’Idescat. 
-3. L’ucraïnès, el grec, el romanès i el romaní són llengües indoeuropees; el karaïm, el tàtar i l’urum són altaïques, i l’hongarès és uràlica. 
-4. Katerinoslav i Sitcheslav són noms anteriors de Dniepropetrovsk. 
-5. Stalino i Yuzivka són noms anteriors de Donetske. 
-6. Istrianorum Portus és el nom antic d’Odessa. 
-7. Hadji-Bey és el nom en tàtar d’Odessa. 
-8. Alexandrovsk i Oleksandrivsk són els noms en rus i ucraïnès de Zaporiijja a l’època tsarista. 
-9. Taurida i Kersonese són noms antics de Crimea. 
-10. A Ucraïna hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka. 
-Ucraïna  20 
11.1340618671.txt.gz · Darrera modificació: 25/06/2012 12:04 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0