[[acollida]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

acollida 02/11/2012 16:25 acollida 15/06/2021 12:19 actual
Línia 6: Línia 6:
[[mayans|Les llengües de la immigració a l'escola a Catalunya (Pere Mayans)]] [[mayans|Les llengües de la immigració a l'escola a Catalunya (Pere Mayans)]]
 +
 +{{llibre_gali_salut_16_sn.pdf|Llengües i interculturalitat als centres de salut}}: una aportació del [[http://www.udg.edu/gali-salut|GALI-Salut]]
 +
 +
acollida.1351869927.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0