Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

acta_del_jurat_del_i_premi_pau_gines 15/06/2010 18:17 acta_del_jurat_del_i_premi_pau_gines 15/06/2010 18:17 actual
Línia 6: Línia 6:
Quant al treball «La diversitat lingüística en un centre educatiu de secundària», presentat per ARNAU MAYANS MONTÉS sota la tutoria del professor JORDI RODON CUIXART, el jurat en destaca el rigor metodològic, la cura especial a fer visibles les llengües no oficials, l’anàlisi crítica de la distribució dels alumnes en l’ensenyament i la proposta de reforçar el paper del català com a llengua de cohesió social. Quant al treball «La diversitat lingüística en un centre educatiu de secundària», presentat per ARNAU MAYANS MONTÉS sota la tutoria del professor JORDI RODON CUIXART, el jurat en destaca el rigor metodològic, la cura especial a fer visibles les llengües no oficials, l’anàlisi crítica de la distribució dels alumnes en l’ensenyament i la proposta de reforçar el paper del català com a llengua de cohesió social.
-Pel que fa al treball «Llengües i diversitat lingüística: aproximació a les llengües personals del Voltreganès», presentat per MIREIA SÁNCHEZ MOLAS sota la tutoria de CARME VILÀ COMAJOAN, el jurat en destaca el rigor metodològic, la diversitat de fonts d’informació, la revisió crítica dels conceptes de la sociolingüística convencional i el compromís intel•lectual. Al mateix temps, vol fer constar que gràcies al seu treball s’ha pogut afegir una nova llengua —el selknam— a l’inventari de llengües parlades a Catalunya.+Pel que fa al treball «Llengües i diversitat lingüística: aproximació a les llengües personals del Voltreganès», presentat per MIREIA SÁNCHEZ MOLAS sota la tutoria de CARME VILÀ COMAJOAN, el jurat en destaca el rigor metodològic, la diversitat de fonts d’informació, la revisió crítica dels conceptes de la sociolingüística convencional i el compromís intel·lectual. Al mateix temps, vol fer constar que gràcies al seu treball s’ha pogut afegir una nova llengua —el selknam— a l’inventari de llengües parlades a Catalunya.
I per a que així consti signen aquesta acta I per a que així consti signen aquesta acta
acta_del_jurat_del_i_premi_pau_gines.1276618634.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2010 18:17 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0