[[afrikaans]]

Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

  • 09/05/2009 18:54 afrikaansperecomellas (actual)
  • 09/05/2009 18:54 mostra diferències amb la versió actual afrikaans – creat perecomellas
afrikaans.txt · Darrera modificació: 09/05/2009 18:54 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0