[[baixkir]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Baixkir

Benvingut:
Hola:
Com estàs?:
Gràcies:
Com et dius?:
Adéu:

baixkir.1339066053.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0