[[fang]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

fang 04/09/2009 19:15 fang 15/06/2021 12:19 actual
Línia 1: Línia 1:
== Fang == == Fang ==
-Benvingut: Ye oso mvoé  \\ +Hola: M'bolo \\ 
-Hola: M'bole \\ +<html><embed src="media/fang_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Com estàs? \\ +Com estàs?: Y'o num vah? \\ 
-Gràcies \\ +<html><embed src="media/fang_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Com et dius? \\+Gràcies: Akiba \\ 
 +<html><embed src="media/fang_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
 +Com et dius?:  \\ 
 +<html><embed src="media/fang_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
 +Adéu: \\ 
 +<html><embed src="media/fang_adeu.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
fang.1252084521.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0