[[fang]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Fang

Benvingut: Ye oso mvoé

Hola: M'bolo
Com estàs?: Y'o num vah?
Gràcies: Akiba
Com et dius?:

fang.1370514158.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0