Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

forum_genere 17/02/2010 13:20 forum_genere 24/02/2010 08:17 actual
Línia 1: Línia 1:
-<php+<html
-function get_num() { +<table border="0" width="100%"><tr><td style="font-size:18px"><a href="doku.php?id=nou_genere">Envia el teu post</a></td><td align="right" style="font-size:18px"><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum">Anar al Fòrum</a></td></tr></table><br><br> 
-$num = file_get_contents('forum/not.txt'); +</html>
-return $num; +
-+
-echo '<table width="500" border="0" align="center">'; +
-$not=get_num(); +
-$bool = array(); +
-$max=0; +
-for ($i=0; $i<=$not; ++$i) { +
- $dir="forum/$i/not.txt"; +
- $bool[$i]=file_exists($dir); +
- if ($bool[$i]==true) ++$max; +
-+
-$bg[0]="#FF0000"; +
-$bg[1]="#000000"; +
-$bg[2]="#FFFFFF"; +
-$tit[0]="#000000"; +
-$tit[1]="#FFFFFF"; +
-$tit[2]="#FF0000"; +
-$aut[0]="#FFFFFF"; +
-$aut[1]="#FF0000"; +
-$aut[2]="#000000"; +
-for ($i=0; $i<$max; ++$i) { +
- $r = rand(0,$not); +
- while (!$bool[$r]) $r = rand(0,$not); +
- $bool[$r]=false; +
- $file = "forum/$r/not.txt"; +
- $text = file_get_contents($file); +
- $dades = explode("$",$text); +
- echo '<tr><td bgcolor="'.$bg[$i%3].'"><a href="doku.php?id=post'.$r.'"><p style="color:'.$tit[$i%3].'">'.$dades[0].'</p><p align="right" style="color:'.$aut[$i%3].'>'.$dades[1].'</p></a></td></tr>'; +
-+
-echo '<tr><td style="font-size:16px"><a href="doku.php?id=nou_genere">Envia el teu post</a></td></tr></table><br><br>;'+
-</php>+
| <html> | <html>
<p>Les vostres aportacions al Fòrum seran benvingudes i ens serviran com a elements per a la reflexió. Aquelles contribucions que creguem que són de més interès seran referides i/o llegides en una de les sessions de la tarda tal com consta en el programa.</p> <p>Les vostres aportacions al Fòrum seran benvingudes i ens serviran com a elements per a la reflexió. Aquelles contribucions que creguem que són de més interès seran referides i/o llegides en una de les sessions de la tarda tal com consta en el programa.</p>
Línia 41: Línia 10:
<p><b>COM?</b><br> <p><b>COM?</b><br>
Seleccioneu la instrucció “Envia el teu post”. Identifiqueu-vos, ompliu l’apartat “Text” i envieu-nos-ho. Nosaltres revisarem les aportacions i les anirem fent públiques.</p> Seleccioneu la instrucció “Envia el teu post”. Identifiqueu-vos, ompliu l’apartat “Text” i envieu-nos-ho. Nosaltres revisarem les aportacions i les anirem fent públiques.</p>
-<p>És important que ens especifiqueu el nom i l’adreça electrònica per tal que, si cal, ens puguem posar en contacte amb vosaltres. Atès que es tracta de conduir un Fòrum responsable i seriós, i malgrat que donem l’opció de signar les contribucions amb un pseudònim per si teniu algun motiu molt especial, us recomanem que signeu amb els vostres noms.</p>+<p>Si voleu respondre a algun post, aneu al final de l'aportació   
 +corresponent i hi trobareu la pestanya que us permetrà d'afegir-hi un   
 +comentari.</p> 
 +<p>És important que ens especifiqueu el nom i l’adreça electrònica per tal que, si cal, ens puguem posar en contacte amb vosaltres. Atès que es tracta de conduir un Fòrum responsable i seriós, i malgrat que donem l’opció de signar les contribucions  
 +amb un pseudònim per si teniu algun motiu molt especial, us recomanem que signeu amb els vostres noms.</p>
</html> | </html> |
forum_genere.1266409244.txt.gz · Darrera modificació: 17/02/2010 20:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0