[[gambia]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

gambia 31/07/2008 19:01 gambia 15/06/2021 12:19 actual
Línia 22: Línia 22:
bainouk \\ diola \\ mandinga \\ mandjac/manjaco \\ serer \\ soninké/saranhule/sarahole/sarawule \\ wòlof bainouk \\ diola \\ mandinga \\ mandjac/manjaco \\ serer \\ soninké/saranhule/sarahole/sarawule \\ wòlof
-==== Diccionari de cortesia ==== 
-//diola// 
-Benvingut: \\ +==== Diccionari de cortesia ====
-Hola: \\ +
-Com estàs?: \\ +
-Gràcies:  \\ +
-Com et dius?: \\ +
- +
-//mandinga// +
- +
-Benvingut: \\ +
-Hola: \\ +
-Com estàs?: I be nyaadi?\\ +
-Gràcies:  \\ +
-Com et dius?: \\ +
- +
-//soninké//+
-Benvingut: \\ +[[Diola]]
-Hola: \\ +
-Com estàs?: \\ +
-Gràcies:  \\ +
-Com et dius?: \\+
-//wòlof//+[[Mandinga]]
-Benvingut: Aksil ak jaam\\ +[[Soninké]]
-<html> +
-<embed src="media/wolof_benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> +
-</html>\\ +
-Hola: Baa jaam \\ +
-<html> +
-<embed src="media/wolof_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> +
-</html>\\ +
-Com estàs?: Na nga def? \\ +
-<html> +
-<embed src="media/wolof_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> +
-</html>\\ +
-Gràcies: Jër jëf\\ +
-<html> +
-<embed src="media/wolof_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> +
-</html>\\ +
-Com et dius: No tudda\\ +
-<html> +
-<embed src="media/wolof_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> +
-</html>\\+
 +[[Wòlof]]
gambia.1217523676.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0