Aquesta és una revisió antiga del document


Guinea Equatorial

Nom oficial

República de Guinea Ecuatorial République de Guinea Équatoriale

Llengua oficial

espanyol i francès

Capital

Malabo (a una illa al davant de la costa de Camerún)

Altres ciutats importants

Luba : a la illa Bioko on també hi és la capital del país Malabo. Les ètnies majoritàries són els fernandins i els bubi. Mbini : ciutat costera a la Regió Continental amb el mateix nom el riu principal del país. Bona part de la població són dels fang que pertanyen a la família bantu. San Antonio de Palé : a la illa Annobon on hi viu l’ètnia annobonesa.

Llengües

annobonès/fa d’ambu, batanga/banoho/noku, bissio, bubi, fang, ndowe, pichinglis/crioll de Fernando Poo

Diccionari de cortesia

annobonès

batanga

bissio

bubi

fang

Benvingut: Ye oso mvoé
Hola: M'bole
Com estàs? Gràcies Com et dius?

ndowe

pichinglis

Noms més freqüents

Noms d’home

* Miguel Ángel * Antonio * Manuel * José Luis * Pedro * Juan Carlos * Rafael * Francisco * Feliciano

Noms de dona

* Cristina * Francisca * Milagrosa * Raquel * Pilar * Maria Teresa * Isabel * Sílvia * Margarita * Teresa

Paraules en català manllevades de

Altres informacions

Encara que els idiomes oficials són el francès i l’espanyol, el francès no estat gaire acceptat mentre que l’espanyol és parlat per bona part de la població, sobretot pels que viuen a Malabo. El pichinglish o crioll de Fernando Poo és un pidgin de base anglesa.

guinea_equatorial.1211383388.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0