Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

guinea_equatorial 09/08/2010 18:29 guinea_equatorial 15/06/2021 12:19 actual
Línia 25: Línia 25:
annobonès/fa d’ambu, batanga/banoho/noku, bissio, bubi, combee, fang, ndowe, pichinglis/crioll de Fernando Poo annobonès/fa d’ambu, batanga/banoho/noku, bissio, bubi, combee, fang, ndowe, pichinglis/crioll de Fernando Poo
 +
Línia 36: Línia 37:
== batanga == == batanga ==
== bissio == == bissio ==
 +[[Combee]] \\
[[Bubi]] \\ [[Bubi]] \\
[[Fang]] \\ [[Fang]] \\
guinea_equatorial.1281371351.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0