[[ibanag]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Ibanac

Benvingut:
Hola:

Com estàs?: Wie geht es Ihnen? (vi guet es inən?)

Gràcies: Danke (dankə)

Com et dius?: Wie heissen Sie? (vi haissən Zi?)

ibanag.1233853609.txt.gz · Darrera modificació: 05/02/2009 18:06 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0