[[ibanag]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Ibanac

Benvingut:
Hola:

Com estàs?:

Gràcies:

Com et dius?:

Adéu:
html><embed src=“media/ibanag_adeu.mp3” width=“160” height=“16” autoplay=“0”></embed></html>

ibanag.1233853874.txt.gz · Darrera modificació: 05/02/2009 18:11 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0