[[ibanag]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Ibanac

Benvingut:
Hola:

Com estàs?:

Gràcies:

Com et dius?:

Adéu:

ibanag.1233853990.txt.gz · Darrera modificació: 05/02/2009 18:13 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0