[[lingala]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Lingala

Benvingut:
Hola: Boni

Com estàs?: Sango nini

Gràcies: Meleci

Com et dius?: Kombo na yo mani?

lingala.1211353977.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0