[[lingala]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

lingala 21/05/2008 09:12 lingala 15/06/2021 12:19 actual
Línia 12: Línia 12:
<embed src="media/lingala gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/lingala gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
-Com et dius?: Kombo na yo mani? \\ <html>+Com et dius?: Kombo na yo nani? \\ <html>
<embed src="media/lingala com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/lingala com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
lingala.1211353977.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0