[[napolita]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Napolità

Hola: Cia'

Com estàs?: Tutt' a' post'?

Gràcies: Ograzi'

Com et dius?: Comm t' chiamm'

Adéu: Statt' bbuon

napolita.1236611998.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0