Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

portugues_portugal 13/05/2008 19:48 portugues_portugal 15/05/2008 16:23 actual
Línia 1: Línia 1:
== Portuguès (Portugal) == == Portuguès (Portugal) ==
-Benvingut: Benvindo \\ +Benvingut: Benvindo \\ <html> 
-Hola: Oi, bom dia, boa tarde \\ +<embed src="media/dicor-portugues de Portugal benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> 
-Com estàs?: Tudo bem? \\ +</html>\\ 
-Gràcies: Obrigado \\ +Hola: Bom dia, boa tarde \\ <html> 
-Com et dius?: Como se chama? \\+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> 
 +</html>\\ 
 +Com estàs?: Tudo bem? \\ <html> 
 +<embed src="media/dicor-portugues de Portugal com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> 
 +</html>\\ 
 +Gràcies: Obrigada, obrigado \\ <html> 
 +<embed src="media/dicor-portugues de Portugal gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> 
 +</html>\\ 
 +Com et dius?: Como se chama? \\ <html> 
 +<embed src="media/dicor-portugues de Portugal com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> 
 +</html>\\
portugues_portugal.1210700936.txt.gz · Darrera modificació: 13/05/2008 19:48 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0