Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

portugues_portugal 15/05/2008 16:15 portugues_portugal 15/05/2008 16:23 actual
Línia 2: Línia 2:
Benvingut: Benvindo \\ <html> Benvingut: Benvindo \\ <html>
-<embed src="media/portugues benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
-Hola: Oi, bom dia, boa tarde \\ <html> +Hola: Bom dia, boa tarde \\ <html> 
-<embed src="media/portugues hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Com estàs?: Tudo bem? \\ <html> Com estàs?: Tudo bem? \\ <html>
-<embed src="media/portugues com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
-Gràcies: Obrigado \\ <html> +Gràcies: Obrigada, obrigado \\ <html> 
-<embed src="media/portugues gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Com et dius?: Como se chama? \\ <html> Com et dius?: Como se chama? \\ <html>
-<embed src="media/portugues com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/dicor-portugues de Portugal com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
portugues_portugal.1210860916.txt.gz · Darrera modificació: 15/05/2008 16:15 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0