Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

portugues_portugal 15/05/2008 16:22 portugues_portugal 15/05/2008 16:23 actual
Línia 4: Línia 4:
<embed src="media/dicor-portugues de Portugal benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/dicor-portugues de Portugal benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
-Hola: Oi, bom dia, boa tarde \\ <html>+Hola: Bom dia, boa tarde \\ <html>
<embed src="media/dicor-portugues de Portugal hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/dicor-portugues de Portugal hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Línia 10: Línia 10:
<embed src="media/dicor-portugues de Portugal com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/dicor-portugues de Portugal com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
-Gràcies: Obrigado \\ <html>+Gràcies: Obrigada, obrigado \\ <html>
<embed src="media/dicor-portugues de Portugal gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed> <embed src="media/dicor-portugues de Portugal gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
portugues_portugal.1210861344.txt.gz · Darrera modificació: 15/05/2008 16:22 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0