Aquesta és una revisió antiga del document


Portuguès (Portugal)

Benvingut: Benvindo

Hola: Bom dia, boa tarde

Com estàs?: Tudo bem?

Gràcies: Obrigado

Com et dius?: Como se chama?

portugues_portugal.1210861377.txt.gz · Darrera modificació: 15/05/2008 16:22 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0