[[post1]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Pregunta

He vist que en italià, en molts casos no es canvia el gènere encara que es parli d'una dona: Il soprano Maria Callas, il rettore Francesca Carati, il presidente Mirella Bruni, etc. I en altres llengües romàniques (romanès, portuguès…) no es fan duplicacions. Sabeu per què es fan en català (i també en castellà)?

Autor: Carlota Marc


Comentaris

Envia un comentari

Nom i cognoms
   
Institució o lloc de treball
   
Marca la casella si ets estudiant
   
Adreça electrònica
   

post1.1266436688.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0