[[post1]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post1 17/02/2010 20:59 post1 15/06/2021 12:19 actual
Línia 1: Línia 1:
==== Pregunta ==== ==== Pregunta ====
-|He vist que en italià, en molts casos no es canvia el gènere encara que es parli d'una dona: Il soprano Maria Callas, il rettore Francesca Carati, il presidente Mirella Bruni, etc. I en altres llengües romàniques (romanès, portuguès...) no es fan duplicacions. Sabeu per què es fan en català (i també en castellà)?|+|He vist que en italià, en molts casos no es canvia el gènere encara que es parli d\'una dona: Il soprano Maria Callas, il rettore Francesca Carati, il presidente Mirella Bruni, etc. I en altres llengües romàniques (romanès, portuguès...) no es fan duplicacions. Sabeu per què es fan en català (i també en castellà)?| 
 + 
<html> <html>
-<div align="right">Autor: Carlota Marc</div>+ 
 +<div align="right">Autor: Carlota Marc</div> 
 + 
 +<div><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum"><img src="forum/enrere.gif" height="2%" width="2%">Tornar al forum</a></div> 
</html> </html>
----- + 
-==== Comentaris ==== +
----- +
-==== Envia un comentari ====+
<php> <php>
-echo '<form name="form1" method="post" action="comentari.php">;'+ 
- echo '<table width="543" height="240" border="0" align="center">+$numn = 0; 
 + 
 +$doc = "forum/1/$numn.txt"; 
 + 
 +while (file_exists($doc)) { 
 + 
 + ++$numn; 
 + 
 + $doc = "forum/1/$numn.txt"; 
 + 
 +
 + 
 +echo "</div><h4>Comentaris ($numn)</h4>"; 
 + 
 +for ($i=0; $i<$numn; ++$i) { 
 + 
 + $doc = "forum/1/$i.txt"; 
 + 
 + $txt = file_get_contents($doc); 
 + 
 + $txt = explode("$",$txt); 
 + 
 + $datae = explode("/",$txt[2]); 
 + 
 +        $txt[1] = nl2br($txt[1]); 
 + 
 + echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; 
 + 
 + echo "<div class=\"level5\">$txt[1]"; 
 + 
 + echo "<div align=\"right\" style=\"font-size:10px\">Enviat el $datae[0]/$datae[1]/$datae[2] a les $datae[3]:$datae[4]</div></div>"; 
 + 
 +
 + 
 +echo "<div>"; 
 + 
 + 
 + 
 +</php>=== Envia un comentari === 
 + 
 + 
 +<html> 
 + 
 +<form name="form1" method="post" action="comentari.php"> 
 + 
 +<table width="70%" height="240" border="0" align="center"> 
    <tr>     <tr>
-      <td align="right">Nom i cognoms</td> + 
-      <td align="center"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td>+      <td align="right" width="40%">Nom i cognoms</td> 
 + 
 +      <td align="center" width="60%"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td> 
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">&nbsp;</td>       <td align="right">&nbsp;</td>
 +
      <td align="center">&nbsp;</td>       <td align="center">&nbsp;</td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">Institució o lloc de treball</td>       <td align="right">Institució o lloc de treball</td>
 +
      <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td>       <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">&nbsp;</td>       <td align="right">&nbsp;</td>
 +
      <td align="center">&nbsp;</td>       <td align="center">&nbsp;</td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td>       <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td>
 +
      <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td>       <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">&nbsp;</td>       <td align="right">&nbsp;</td>
 +
      <td align="center">&nbsp;</td>       <td align="center">&nbsp;</td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">Adreça electrònica</td>       <td align="right">Adreça electrònica</td>
 +
      <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td>       <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
 +
      <td align="right">&nbsp;</td>       <td align="right">&nbsp;</td>
 +
      <td align="center">&nbsp;</td>       <td align="center">&nbsp;</td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
    <tr>     <tr>
-      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="0"></td>+ 
 +      <td align="right">Comentari</td> 
 + 
 +      <td align="center"> 
 + 
 +          <textarea name="text" cols="30" rows="7"></textarea> 
 + 
 +      </td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">&nbsp;</td> 
 + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="1"></td> 
      <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td>       <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td>
 +
    </tr>     </tr>
 +
  </table>   </table>
-</form>'; + 
-</php>+</form> 
 + 
 +</html>
post1.1266436774.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0