[[post1]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post1 19/02/2010 17:14 post1 15/06/2021 12:19 actual
Línia 37: Línia 37:
$datae = explode("/",$txt[2]); $datae = explode("/",$txt[2]);
 +
 +        $txt[1] = nl2br($txt[1]);
echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; echo "<h5> $txt[0]: </h5>";
post1.1266596077.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0