[[post14]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

post14 17/03/2010 13:23 post14 15/06/2021 12:19 actual
Línia 1: Línia 1:
==== En diria curiositat, però no ho és ==== ==== En diria curiositat, però no ho és ====
-| Un amic m'ha fet arribar el BOE de dissabte 13 de març i me'n destaca un acord del Consejo General del Poder Judicial. Us en reprodueixo l'inici:  +Un amic m'ha fet arribar el BOE de dissabte 13 de març i me'n destaca un acord del Consejo General del Poder Judicial. Us en reprodueixo l'inici: 
-  + 
-"Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal."  + 
-  + 
-Si comencem a diferenciar entre "alumnos y alumnas", aleshores, en una interpretació analítica -que és com s'entén que ha de ser la dels textos legals-, és clar que, segons aquest acord, per a aquestes places de jutges només es poden presentar homes. Però a les de fiscal, homes i dones.  +"Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal." 
-  + 
-Ve, vaja, escàs favor fem a les dones! | + 
-  + 
-<html>  +Si comencem a diferenciar entre "alumnos y alumnas", aleshores, en una interpretació analítica -que és com s'entén que ha de ser la dels textos legals-, és clar que, segons aquest acord, per a aquestes places de jutges només es poden presentar homes. Però a les de fiscal, homes i dones.  
-<div align="right">Autor: Montserrat Cortès i Colomé</div>  + 
-<div><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum"><img src="forum/enrere.gif" height="2%" width="2%">Tornar al forum</a></div> + 
 + 
 +, vaja, escàs favor fem a les dones! 
 + 
 + 
 +<html> 
 + 
 +<div align="right">Autor: Montserrat Cortès i Colomé</div> 
 + 
 +<div><a href="http://gela.cat/doku.php?id=forum"><img src="forum/enrere.gif" height="2%" width="2%">Tornar al forum</a></div> 
</html> </html>
-  + 
-<php>  + 
-$numn = 0;  +<php> 
-$doc = "forum/14/$numn.txt";  + 
-while (file_exists($doc)) {  +$numn = 0; 
- ++$numn;  + 
- $doc = "forum/14/$numn.txt";  +$doc = "forum/14/$numn.txt"; 
-}  + 
-echo "</div><h4>Comentaris ($numn)</h4>";  +while (file_exists($doc)) { 
-for ($i=0; $i<$numn; ++$i) {  + 
- $doc = "forum/14/$i.txt";  + ++$numn; 
- $txt = file_get_contents($doc);  + 
- $txt = explode("$",$txt);  + $doc = "forum/14/$numn.txt"; 
- $datae = explode("/",$txt[2]);  + 
- $txt[1] = nl2br($txt[1]);  +} 
- echo "<h5> $txt[0]: </h5>";  + 
- $txt[1] = stripslashes($txt[1]);  +echo "</div><h4>Comentaris ($numn)</h4>"; 
- echo "<div class=\"level5\">$txt[1]";  + 
- echo "<div align=\"right\" style=\"font-size:10px\">Enviat el $datae[0]/$datae[1]/$datae[2] a les $datae[3]:$datae[4]</div></div>";  +for ($i=0; $i<$numn; ++$i) { 
-}  + 
-echo "<div>";  + $doc = "forum/14/$i.txt"; 
- + 
 + $txt = file_get_contents($doc); 
 + 
 + $txt = explode("$",$txt); 
 + 
 + $datae = explode("/",$txt[2]); 
 + 
 + $txt[1] = nl2br($txt[1]); 
 + 
 + echo "<h5> $txt[0]: </h5>"; 
 + 
 + $txt[1] = stripslashes($txt[1]); 
 + 
 + echo "<div class=\"level5\">$txt[1]"; 
 + 
 + echo "<div align=\"right\" style=\"font-size:10px\">Enviat el $datae[0]/$datae[1]/$datae[2] a les $datae[3]:$datae[4]</div></div>"; 
 + 
 +} 
 + 
 +echo "<div>"; 
 + 
 + 
</php>=== Envia un comentari === </php>=== Envia un comentari ===
-  + 
-<html>  + 
-<form name="form1" method="post" action="comentari.php">  +<html> 
-<table width="70%" height="240" border="0" align="center">  + 
-    <tr>  +<form name="form1" method="post" action="comentari.php"> 
-      <td align="right" width="40%">Nom i cognoms</td>  + 
-      <td align="center" width="60%"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td>  +<table width="70%" height="240" border="0" align="center"> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right" width="40%">Nom i cognoms</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center" width="60%"><input name="n" type="text" id="n" value=""></td> 
-      <td align="right">Institució o lloc de treball</td>  + 
-      <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center">&nbsp;</td> 
-      <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td>  + 
-      <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">Institució o lloc de treball</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center"><input type="text" name="l" id="l" value=""></td> 
-      <td align="right">Adreça electrònica</td>  + 
-      <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td>  +    </tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    <tr> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="center">&nbsp;</td> 
-      <td align="right">Comentari</td>  + 
-      <td align="center">  +    </tr> 
-          <textarea name="text" cols="30" rows="7"></textarea>  + 
-      </td>  +    <tr> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +      <td align="right">Marca la casella si ets estudiant</td> 
-      <td align="right">&nbsp;</td>  + 
-      <td align="center">&nbsp;</td>  +      <td align="center"><input type="checkbox" name="e" id="e" value="1"></td> 
-    </tr>  + 
-    <tr>  +    </tr> 
-      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="14"></td>  + 
-      <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td>  +    <tr> 
-    </tr>  + 
-  </table>  +      <td align="right">&nbsp;</td> 
-</form> + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">Adreça electrònica</td> 
 + 
 +      <td align="center"><input type="text" name="c" id="c" value=""></td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">&nbsp;</td> 
 + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">Comentari</td> 
 + 
 +      <td align="center"> 
 + 
 +          <textarea name="text" cols="30" rows="7"></textarea> 
 + 
 +      </td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right">&nbsp;</td> 
 + 
 +      <td align="center">&nbsp;</td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +    <tr> 
 + 
 +      <td align="right"><input type="hidden" name="h" value="14"></td> 
 + 
 +      <td align="center"><input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar"></td> 
 + 
 +    </tr> 
 + 
 +  </table> 
 + 
 +</form> 
</html> </html>
post14.1268828638.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0