[[quitxua]]

Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

  • 17/12/2018 10:37 quitxuaperecomellas (actual)
  • 17/12/2018 10:36 mostra diferències amb la versió actual quitxuaperecomellas
  • 10/05/2010 15:19 mostra diferències amb la versió actual quitxuaperecomellas
  • 18/03/2010 12:11 mostra diferències amb la versió actual quitxuaperecomellas
  • 18/03/2010 12:10 mostra diferències amb la versió actual quitxua – creat perecomellas
quitxua.txt · Darrera modificació: 17/12/2018 10:37 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0