[[susu]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Susu

Benvingut Hola: Inuale
Com estàs?: Ori tonamo?
Gràcies: Inwali
Com et dius?

susu.1252082387.txt.gz · Darrera modificació: 04/09/2009 18:39 per perecomellas
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0