[[venet]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Vènet

Benvingut: Benvegnù
Hola: Ciao
Com estàs?: Come stèto, come xela
Gràcies: Gràsie
Com et dius?: Come te ciàmito
Adéu: Ciao, se vedemo

venet.1355824591.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0