[[wolof]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Wòlof

Benvingut: Aksil ak jaam

Hola: Baa jaam

Com estàs?: Na nga def?

Gràcies: Jër jëf

Com et dius?: No tudda?

wolof.1217525668.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0