[[xina]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

xina 12/02/2009 09:41 xina 15/06/2021 12:19 actual
Línia 29: Línia 29:
buriat  \\ calmuc \\ chiew chan \\ coreà \\  hakka \\  hokkien / min / taiwanès \\  kazakh \\  kirguís \\  mongol \\ tibetà \\ vietnamita \\ wu  \\ xinès cantonès /  yue  \\ xinès kunminès  \\ xinès mandarí / putonghuà  \\ xinès teochew \\ buriat  \\ calmuc \\ chiew chan \\ coreà \\  hakka \\  hokkien / min / taiwanès \\  kazakh \\  kirguís \\  mongol \\ tibetà \\ vietnamita \\ wu  \\ xinès cantonès /  yue  \\ xinès kunminès  \\ xinès mandarí / putonghuà  \\ xinès teochew \\
-==== Diccionari de cortesia ==== 
-=== Coreà === 
-Benvingut: 환영합니다 (hwangyong-hamnida) \\ 
-Hola: 안녕하세요 (annyeonghaseyo) \\ 
-Com estàs?: 어떻게 지내세요? (eotteohke jinaeseyo?) \\ 
-Gràcies: 감사합니다 (kamsahamnida) \\ 
-Com et dius?: 당신의 이름은 무엇입니까? (dangshin-ui ireum-eun mu-eot-imnida)? \\ 
-=== Hakka === 
-Benvingut: 欢迎 (fon2 ngiang2)\\ 
-Hola:  爾好 (ngi2 ho)\\ 
-Com estàs?: 汝好乜? (ngi2 ho) \\ 
-Gràcies: sûn mûn nĝi \\ 
-Com et dius?:  \\ 
-=== Hokkien / minnanhuà / taiwanès === 
-Benvingut: 歡迎 (Huănyíng)\\ 
-<html><embed src="media/dicor-taiwanes benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\  
-Hola: 你好 (Lī hə`)\\  
-<html><embed src="media/dicor-taiwanes hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ 
-Com estàs?: 你好嗎? (Lī hə` bə?)\\  
-<html><embed src="media/dicor-taiwanes com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ 
-Gràcies: 多謝 (Tā xiā)\\  
-<html><embed src="media/dicor-taiwanes gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ 
-Com et dius?: 你叫什麼名? (Lī kiə` sāmī miá?)\\ 
-<html><embed src="media/dicor-taiwanes com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ 
-=== Mongol ===+==== Diccionari de cortesia ==== 
 + 
 +[[llengua coreana|Coreà]] 
 + 
 +[[hakka|Hakka]] 
 + 
 +[[hokkien|Hokkien]]
-Benvingut: Тавтай морилогтун (tavtai morilogtun)\\ +[[Mongol]]
-Hola: Сайн байна уу? (Sain baina uu) \\ +
-Com estàs?: Сонин сайхан юу байна вэ? (Sonin yu baina ve?)\\ +
-Gràcies: Баярлалаа (Bayarlalaa) \\ +
-Com et dius?: Таны нэр хэн бэ? (Tany ner khen be?)\\+
-=== Xinès mandarí / putonhuà ===+[[Xinès]]
-Benvingut: 欢迎光临 (huānyíng guānglín)\\ +[[Wu]]
-<html><embed src="media/dicor-xines benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +
-Hola: 你好 (nǐ hǎo) \\ +
-<html><embed src="media/dicor-xines hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +
-Com estàs?: 你好嗎? (nǐ hǎo ma) \\  +
-<html><embed src="media/dicor-xines com estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +
-Gràcies: 谢谢 (xièxie) \\  +
-<html><embed src="media/dicor-xines gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +
-Com et dius?: 你叫什么名字 (nǐ jiào shénme míngzi) \\  +
-<html><embed src="media/dicor-xines com et dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ +
- +
==== Noms xinesos més freqüents ==== ==== Noms xinesos més freqüents ====
xina.1234428079.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0