[[zoque]]

Aquesta és una revisió antiga del document


Zoque de Chiapas

Benvingut:

Hola:

Com estàs?:

Gràcies:

Com et dius?:

zoque.1217525458.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0