Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

crioll_de_guinea_bissau 25/03/2015 11:31 crioll_de_guinea_bissau 15/06/2021 12:19 actual
Línia 1: Línia 1:
==Crioll de Guinea Bissau== ==Crioll de Guinea Bissau==
-Benvingut: Pa abos, bo bing; \\+Benvingut: Pa abos, bo bing tritu \\
<html><embed src="media/crioll_bissau_benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ <html><embed src="media/crioll_bissau_benvingut.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
-Hola: Bo dia; bo tardi; bo noiti \\+Hola: Bon dia; bo tardi; bo noiti \\
<html><embed src="media/crioll_bissau_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\ <html><embed src="media/crioll_bissau_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
Com estàs?: Cuma ki bu sta\\ Com estàs?: Cuma ki bu sta\\
crioll_de_guinea_bissau.1427279481.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0