[[fang]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

fang 06/06/2013 12:22 fang 15/06/2021 12:19 actual
Línia 1: Línia 1:
== Fang == == Fang ==
- 
-Benvingut: Ye oso mvoé  \\ 
Hola: M'bolo \\ Hola: M'bolo \\
 +<html><embed src="media/fang_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
Com estàs?: Y'o num vah? \\ Com estàs?: Y'o num vah? \\
 +<html><embed src="media/fang_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
Gràcies: Akiba \\ Gràcies: Akiba \\
 +<html><embed src="media/fang_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
Com et dius?:  \\ Com et dius?:  \\
 +<html><embed src="media/fang_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
 +Adéu: \\
 +<html><embed src="media/fang_adeu.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed></html>\\
fang.1370514158.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0