[[wolof]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

wolof 31/07/2008 19:34 wolof 15/06/2021 12:19 actual
Línia 7: Línia 7:
Hola: Baa jaam \\ Hola: Baa jaam \\
<html> <html>
-<embed src="media/wolof_hola.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/wolof_hola.mp3" width="160" height="26" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Com estàs?: Na nga def? \\ Com estàs?: Na nga def? \\
<html> <html>
-<embed src="media/wolof_com_estas.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/wolof_com_estas.mp3" width="160" height="26" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Gràcies: Jër jëf\\ Gràcies: Jër jëf\\
<html> <html>
-<embed src="media/wolof_gracies.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/wolof_gracies.mp3" width="160" height="26" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
Com et dius?: No tudda? \\ Com et dius?: No tudda? \\
<html> <html>
-<embed src="media/wolof_com_et_dius.mp3" width="160" height="16" autoplay="0"></embed>+<embed src="media/wolof_com_et_dius.mp3" width="160" height="26" autoplay="0"></embed>
</html>\\ </html>\\
wolof.1217525668.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0