[[almanac]]

ALMANAC DEL GELA

Amb aquest almanac volem reconèixer i agrair la tasca dels autors que, enfrontats o no al dilema, han fet servir la seva llengua per crear.

Índex alfabètic de llengües

almanac.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0