[[armeni]]
Armeni

Benvingut: Բարի գալուստ! (bari galu'st)
Hola: բարև (barev)
Com estàs?:
Gràcies: ջնորհակալռւլժյուն (jnorhakalṛwlzhun)
Com et dius?:

armeni.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0