Equador

1. L’Equador es diu així perquè es troba a l’Equador.

2. Informació de l’Idescat.

3. El topònim Quito ve del nom dels quito.

4. L’etimologia de Guayaquil és incerta, però se la relaciona amb el nom del riu.

5. Les Illes Galápagos tenen noms molt diferents en espanyol i en anglès:

6. Indefatigable Island és l’illa de Santa Cruz.

7. Albermarle Island és l’illa Isabela.

8. Barrington Island és l’illa de Santa Fe.

9. Charles Island és l’illa de Santa María.

10. L’arxipèlag de les Galápagos s’havia dit Archipiélago de Colón i també Islas Encantadas.

respostes_de_la_fitxa_2.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0