Rússia

1. Segons l’Ethnologue, a la part europea de Rússia es parlen 56 llengües, i a la part asiàtica 40.

2. Informació de l’Idescat.

3. La paraula estepa és d’origen rus.

4. Moscou fa referència al riu Moscova.

5. Oaros i Rha són noms antics del riu Volga.

6. Oroszország és el nom hongarès de Rússia.

7. La paraula mamut és d’origen ostiac.

8. El tàtar és una de les llengües de Rússia.

9. Ivan és la versió russa de Joan. Sònia és la versió russa de Sofia.

10. Les paraules vodka i balalaica són d’origen rus.

respostes_de_la_fitxa_21.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0