Cuba

1. A Cuba només es parla espanyol.

2. Informació de l’Idescat.

3. El dàlmata i l’espanyol són llengües romàniques.

4. San Cristóbal i Puerto de Carenas són els noms anteriors de La Havana.

5. Santiago.

6. El lucumí.

7. Carib significa “valent”.

8. Cuba ve del taino Cubanacan i significa “lloc central”.

9. Els havans.

10. Les havaneres.

respostes_de_la_fitxa_29.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0