Argentina

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Informació de l’Idescat.

3. “Entre Rios”.

4. Formosa.

5. La paraula ponxo ve del tehuelche.

6. Pampa ve del quítxua i significa “planura”.

7. La paraula còndor és d’origen quítxua.

8. La paraula mate és d’origen quítxua.

9. La paraula gautxo és d’origen quítxua i significa “vagabund”.

10. Argentina significa “de plata”.

respostes_de_la_fitxa_7.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0