Perú

1. Informació de l’Ethnologue.

2. Perú ve del nom del riu Biru o Piru, terme quítxua que significa “aigua” o “riu”.

3. Lima ve del quítxua rima, el nom d’un déu.

4. Informació de l’Idescat.

5. Arequipa ve de l’aimara ari “cim” i el quítxua qipa “darrera”, “més enllà de les muntanyes”.

6. Andes ve del quítxua, probablement d’andi “pic, cresta”.

7. Cuzco ve del quítxua Coozco “llombrígol”.

8. La paraula còndor és d’origen quítxua.

9. La paraula pampa és d’origen quítxua.

10. Coca és una paraula d’origen quítxua.

respostes_de_la_fitxa_9.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0