[[acollida]]

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

acollida 04/03/2014 12:36 acollida 15/06/2021 12:19 actual
Línia 7: Línia 7:
[[mayans|Les llengües de la immigració a l'escola a Catalunya (Pere Mayans)]] [[mayans|Les llengües de la immigració a l'escola a Catalunya (Pere Mayans)]]
-[[Llengües i interculturalitat als centres de salut]]: una aportació del [[http://www.udg.edu/gali-salut|GALI]]+{{llibre_gali_salut_16_sn.pdf|Llengües i interculturalitat als centres de salut}}: una aportació del [[http://www.udg.edu/gali-salut|GALI-Salut]] 
 + 
acollida.1393932996.txt.gz · Darrera modificació: 15/06/2021 12:18 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0