VI Concurs d’(auto)biografies

lingüístiques

La Fundació Aurèlia Figueras, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona i la Xarxa Vives d'Universitats convoquen el VI Premi d’(auto)biografies lingüístiques.

L’autobiografia lingüística és la descripció de les experiències d’una persona en relació amb les llengües, ja sigui formes d’aprenentatge, llengües del seu entorn, formes de transmissió familiar i, en fi, qualsevol experiència relacionada amb la llengua i les llengües. També formen part del projecte les biografies lingüístiques que descriguin l’experiència lingüística d’altres persones, per exemple, mitjançant treballs periodístics. L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental al qual s’hi pugui accedir lliurement i, eventualment, realitzar activitats com ara projeccions de documentals, simposis, tallers, activitats didàctiques, etc.

El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no sigui en català s’haurà d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la lectura o audició en català. Es podran presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.).

1. El concurs és obert a tothom
2. S’hi poden presentar tots els documents que puguin considerar-se biografies i autobiografies lingüístiques.
3. La llengua del treball és lliure. S’haurà d’aportar una versió en català quan la llengua del treball sigui una altra.
4. El format del treball és lliure. Es poden presentar treballs escrits (diaris, entrevistes, narracions, poemes), orals o signats (monòlegs, diàlegs, entrevistes, documentals).
5. El suport del treball és lliure. Es poden presentar textos, gravacions, audiovisuals, etc.
6. En cas que els treballs no siguin autobiogràfics, caldrà l’autorització de la persona o persones biografiades, o dels seus descendents si cal.
7. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades farà una primera selecció de treballs i el jurat serà l’encarregat de distribuir l’import del premi.
8. L’import del premi és de 3.000 €, que es podran repartir en diferents categories o treballs a criteri del jurat.
9. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
10. Es valoraran especialment l’originalitat, la qualitat i l’interès de la biografia.
11. Tots els treballs presentats que no siguin reclamats per escrit a l'adreça gela@ub.edu abans d’un mes des de la publicació dels resultats, passaran a formar part del fons documental de la Fundació Aurèlia Figueras.
12. L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació a les entitats organitzadores.
13. El termini per al lliurament dels treballs és el 15 de setembre de 2019. Cal enviar-los a l'adreça de correu electrònic gela@ub.edu. El resultat es farà públic durant la segona quinzena de novembre en un acte organitzat pel GELA del qual s'informarà oportunament.
14. Un cop s’hagi fet públic el resultat, els treballs guanyadors seran accessibles a través d’Internet. Els treballs no reclamats seran consultables exhaurit el termini de reclamació.

(Auto)biografies guanyadores del V Concurs Internacional (2018)

Primer premi

Segon premi

Autobiografia lingüística, de Néstor Guillermo Daniel Huircapan

(versió original)

Menció especial

El lleó del Punjab, de Laura Navarro Lara

(Auto)biografies guanyadores del IV Concurs Internacional (2017)

Primer premi

Josefa Ballena, una veu wichí, de Virgínia Unamuno

Segons premis (ex aequo)

Llengües per llegir els llavis (Languages for Lipreading): Una autobiografia lingüística, d'Amy Dara Hochberg

Entre llengües i paisatges, de Daniel Pinto

(Auto)biografies guanyadores del III Concurs Internacional (2016)

Primer premi

Segon premi

Biografia lingüística, de Christan Ruiz Morillas

Tercer premi

Pantone 569, de Gemma Brunat Majó

(Auto)biografies guanyadores del II Concurs Internacional (2015)

Primer premi

Palabras de mamita, de Natàlia Carbonell, Carla Farrerós, Robert Molina i Míriam Seguí

Segon premi

Les paraules i els anys, de Xavier Manuel

Tercer premi

(Auto)biografies guanyadores del I Concurs Internacional (2014)

Categoria audiovisual

Categoria escrita

autobiografies.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0