Publicacions del GELA

Pere Comellas; M. Carme Junyent (2021). Els colors de la neu: les llengües, les persones i el món. Vic: Eumo.

M. Carme Junyent; Pere Comellas (2020). Antropología lingüística. Madrid: Síntesis.

Paco Alanez (aymara); Ignacio Báez (guaraní); Tulio Cañumil (mapudungún); Josefina Navarro (quechua); Ricardo Martín Nemé Tauil (historia); Mariángeles Portilla; Evelia Romano (2018). Tejiendo palabras I: los animales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

P. Comellas [et al.]. (2014). Què hem de fer amb les llengües de la immigració a l'escola?: un estudi de representacions lingüístiques a l'Anoia. Barcelona: Horsori, ISBN 978-84-96108-17-2

coberta_anoia.jpg

M. C. Junyent; Pere Comellas; Mònica Barrieras; Montserrat Cortès-Colomé; Eva Monrós; Mònica Fidalgo (2014). La diversidad lingüística: una invitación a reconocerla, comprenderla e incorporarla. Barcelona: Horsori.

M. C. Junyent (2013). Visibilitzar o marcar: repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries

M. C. Junyent (2013). "Les llengües en la Catalunya independent". Som Anoia, febrer de 2013

Maria C. Junyent (2012). El rol de les llengües dels alumnes a l'escola. Barcelona: Horsori.

Maria C. JUNYENT (2010). «Ecolinguistics, or a mirror on the real world». Catalan International View, núm. 10.

catalan_view_07.jpg

JUNYENT, M. Carme; MUNCUNILL, Cristina (2010). El libro de las lenguas. Barcelona: Octaedro.

coberta_libro_de_las_lenguas.jpg

COMELLAS, P.; LLEÓ, C. (ed.) (2010). Recerca i gestió del multilingüisme / Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsmanagement: Algunes propostes des d’Europa / Europäische Ansichten. Münster: Waxmann.
http://www.waxmann.com/?id=20&cHash=1&buchnr=2325

2325gross.jpg

JUNYENT; Maria Carme (ed.) (2009). Transferències: la manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món. Barcelona: Eumo.

BARRIERAS, Mònica [et al.] (2009). Diversitat lingüística a l'aula: construir centres educatiu plurilingües. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

coberta_diversitat_aula_bofill.jpg

JUNYENT, M. Carme (ed.) [et al.] (2009). Llengua i acollida. Barcelona: Horsori.

Decàleg "Sigues lingüísticament sostenible". Serveis lingüístics universitaris i GELA, 2008.
decaleg_portada.jpg

COMELLAS, Pere (2006). Contra l’imperialisme lingüístic: a favor de la linguodiversitat. Barcelona: La Campana.

JUNYENT, Maria Carme [et al.] (2005). Les llengües a Catalunya. Barcelona: Octaedro.

coberta_llengues_catalunya.jpg

GELA (2003). La carpeta de la diversitat lingüística: educació primària, 1r cicle. Barcelona: Octaedro.
GELA (2003). La carpeta de la diversitat lingüística: educació primària, 2n cicle. Barcelona: Octaedro.
GELA (2003). La carpeta de la diversitat lingüística: educació primària, 3r cicle. Barcelona: Octaedro.

JUNYENT, Maria Carme (2002). La gimcana de les llengües. Barcelona: Octaedro.

gimcana_llengues.jpg

JUNYENT, Maria Carme; Unamuno, Virginia (ed.) (2002). El català: mirades al futur. Barcelona: EUB-Octaedro.

BARRIERAS, Mònica [et al.] (2000). Quadern ESO de la diversitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Amb la guia didàctica en versió digital: http://octaedro.cat/pdf/80107.pdf

coberta_quadern_div_ling.jpg

JUNYENT, Maria Carme (1999). La diversitat lingüística: didàctica i recorregut de les llengües del món. Barcelona: Octaedro.

coberta_div_ling_aula.jpg

publicacions_del_gela.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per perecomellas
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0