10

1. En aquest país es parlen més d’una dotzena de llengües, però només una és oficial.

2. De la llengua oficial d’aquest país ens han arribat paraules com pícnic, rècord o tennis.

3. D’una de les llengües d’aquest país ens ha arribat la paraula dolmen.

4. En la llengua de la qual prové la paraula dolmen, aquest país es diu Bro-Hall.

5. D’una de les llengües ja extingides d’aquest país ve la paraula cervesa.

6. D’una altra de les llengües d’aquest país ve la paraula ambaixador.

7. El nom d’aquest país en coreà és Pullanso.

8. De la llengua oficial d’aquest país ens han arribat les paraules entrecot, flam i puré.

9. De la llengua oficial d’aquest país ens han arribat les paraules bulevard, restaurant i xamfrà.

10. El nom d’aquest país es diu Gallika en grec.

Respostes de la fitxa 10

10.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0