14

1. En aquest país es van extingir dues llengües durant el segle XVIII i d’altres estan amenaçades. Només l’oficial té el futur assegurat.

2. El nom de la capital d’aquest país és també el nom de dues ciutats als Estats Units, una al Canadà i una altra a Belize.

3. El nom del riu que la travessa probablement és d’origen cèltic i significa “riu”.

4. El nom d’una de les seves ciutats universitàries més conegudes significa el mateix que Bòsfor.

5. El nom d’una altra de les seves ciutats universitàries més conegudes és també el nom de ciutats d’Idaho, Maryland, Minnesota, Ohio, Nebraska i Jamaica.

6. D’una de les seves llengües extingides ve el nom Jennifer.

7. D’una altra de les seves llengües ve la paraula franel•la.

8. De la seva llengua oficial ve la paraula líder.

9. El nom d’aquest país en japonès és Eikoku.

10. D’una altra de les seves llengües ve la paraula eslògan.

Respostes de la fitxa 14

14.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0