18

1. En aquest país es parlen 20 llengües.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país eren quasi 7.000; actualment en són més de 17.000.

3. El nom d’aquest país és el mateix que el del seu riu més important i significa “riu”.

4. Alguns afirmen que ve del portuguès cambio.

5. El nom de la seva capital significa “entreteixint cordes”.

6. El nom de la seva moneda en darrer terme pot venir de l’alemany.

7. El nom de la fracció de la moneda bu-tut significa “petit” en una llengua local.

8. La seva llengua més parlada s’escriu en alfabet llatí i en alfabet àrab.

9. El nom de la segona llengua més parlada en aquest país significa “negre”.

10. A Catalunya hi ha parlants d’almenys 7 de les seves llengües.

Respostes de la fitxa 18

18.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0