[[20]]
20

1. El nom d’aquest país significa “perifèria, confí”.

2. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país eren 364; actualment supera les 17.000.

3. En aquest país es parlen llengües de tres famílies lingüístiques diferents.

4. La seva tercera ciutat s’havia dit Katerinoslav i Sitcheslav a l’època tsarista.

5. La seva quarta ciutat s’havia dit Stalino a l’època soviètica, i abans Yuzivka.

6. La seva cinquena ciutat i port més conegut s’havia dit antigament Istrianorum Portus.

7. Aquesta mateixa ciutat es diu Hadji-Bey en una de les llengües del país.

8. La seva sisena ciutat es deia Alexandrovsk o Oleksandrivsk a l’època tsarista.

9. La seva península més coneguda es deia antigament Taurida o Kersonese.

10. En aquest país hi ha set llocs que es diuen Novomykolaivka, cinc llocs que es diuen Novopetrvka, quatre llocs que es diuen Novoselytsia i quatre llocs que es diuen Novoukrainka.

Respostes de la fitxa 20

20.txt · Darrera modificació: 15/06/2021 12:19 (external edit)
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0