25

1. En aquest país es parlen dues llengües de signes.

2. A més de les llengües de signes, s’hi parlen set llengües més.

3. El nom d’aquest país fa referència als seus habitants.

4. L’any 2000 el nombre de persones provinents d’aquest país no arribava a 300; actualment són més de 13.000.

5. La capital d’aquest país, que s’havia anomenat Ulpia Serdica, ara té un nom d’origen grec.

6. El nom de la seva segona ciutat és d’origen traci, i significa “la ciutat del Felip”.

7. La seva tercera ciutat s’havia dit Odessos i també Stalin.

8. De la segona llengua en nombre de parlants d’aquest país ens ha arribat la paraula quiosc.

9. D’una de les llengües d’aquest país ens ha arribat la paraula kremlin.

10. En aquest país es parla el gagaús.

Respostes de la fitxa 25

25.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0