4

1. En aquest país es parlen més de 30 llengües.

2. L’any 2000 les persones provinents d’aquest país no arribaven a 500; actualment superen les 60.000.

3. D’una de les llengües més parlades en aquest país ens ha arribat la paraula catxumbo.

4. D’una altra de les llengües parlades en aquest país ens ha arribat la paraula coca.

5. El nom d’aquest país fa referència a un líder de la independència.

6. El nom de la capital constitucional ve del nom del primer president d’aquest país.

7. El nom de la capital administrativa té el mateix nom que dues ciutats de l’Argentina, una de Mèxic i una d’Hondures.

8. El nom de la capital constitucional va ser primer Charcas, després La Plata i després Chuquisaca.

9. El nom anterior d’aquest pais era Alto Perú.

10. La llengua oficial d’aquest país és l’espanyol.

Respostes de la fitxa 4

4.txt · Darrera modificació: d/m/Y H:i per 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0